Naši žáci se umístili na předních místech ve všech kategoriích obvodního kola soutěže v angličtině, která se konala ve dnech 14. – 16. února 2022 v DDM pro Prahu 9.

· v kategorii I. se umístila Adéla Emma Kozáková (2.F) na 4.místě

· v kategorii II. dosáhla Štěpánka Krejčí (3.G) na 3. místo

· v kategorii III. získal Štěpán Hosa (7.F) 1.místo

Štěpán Hosa bude pokračovat v soutěži ve škole krajském, které se bude konat v dubnu 2022.

Slavnostní předání cen a diplomů bude realizováno DDM ke konci školního roku.

Blahopřejeme všem uvedeným žákům k výsledkům a děkujeme za jejich úspěšnou reprezentaci školy.

Za PK AJ:  PhDr. Jitka Cihelková