 Kategorie: A) člověk, B) příroda a krajina, C) artefakt
 Formáty tištěné: 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
 Forma odevzdání: papírová podoba s předepsanými údaji osobně do ŠKOLNÍ
KNIHOVNY nebo elektronicky s předepsanými údaji e-mailem na adresu
plachy@gymlit.cz
 Předepsané údaje: jméno a příjmení, třída, název a rok vyhotovení snímku, soutěžní
kategorie
 Počet prací: každý soutěžící se prezentuje nejvýše 5 fotografiemi v každé kategorii
 Porota: Petr Plachý, Hana Vrbecká Procházková, profesionální fotograf, zástupce
z řad studentů
 Uzávěrka soutěže: 15. 5. 2023