Organizace zájezdů a výměnných pobytů je nedílnou součástí jazykové výuky na naší škole. Bohužel v několika předchozích letech byly uvedené aktivity silně ovlivněny pandemickými restrikcemi, důsledkem je současný zvýšený zájem o nabízené pobyty, kterému se snažíme vyjít vstříc. Rokem 2023-2024 se pak vracíme k pravidelně konaným pobytům.

Všem našim žákům umožňujeme realizaci zahraničního pobytu v případě jejich zájmu. V průběhu studia má každý žák čtyřletého oboru možnost minimálně dvakrát se zúčastnit pobytu, žák oboru osmiletého pak minimálně třikrát. Všechny výjezdy jsou také podporovány ze strany Rady rodičů.

 

V rámci Sekce cizích jazyků nabízíme několik typů zahraničních výjezdů:

A) Výuka 1. cizího jazyka – angličtiny:

· Vzájemný výměnný pobyt s partnerskou školou v Kolíně nad Rýnem, Německo, každoročně konaný od roku 1997, podporován i grantovými prostředky, důraz na komunikaci v AJ, ubytování v hostitelských rodinách, zaměřený na týmovou a projektovou spolupráci, konaný v jarních měsících.

Cílová skupina: žáci kvart.

 

· Poznávací zájezd do Velké Británie s výukou angličtiny, doprava busem, pravidelně organizovaný na začátku a konci školního roku, podporován grantovými prostředky, důraz na poznávání kulturně-společenského prostředí, včetně výuky angličtiny na odpovídající jazykové úrovni účastníků.

Cílová skupina: žáci kvint/ prvního ročníku – červen daného školního roku,

žáci tercií – září daného školního roku.

 

· Poznávací zájezd do Velké Británie, doprava letadlem, organizovaný podle zájmu žáků, na konci/začátku školního roku, zaměřen na poznání kulturně-historického a společenského života VB v různých částech země.

Cílová skupina: žáci sext a septim/ druhého a třetího ročníku.

 

B) Výuka 2. cizích jazyků – němčiny, španělštiny, francouzštiny:

 

V rámci výuky dalších cizích jazyků také nabízíme zájemcům další možnost zahraničních výjezdů a výměnných pobytů:

· krátkodobé jednodenní výjezdy do okolních německy mluvících zemí – Německo, Rakousko, zaměřené tematicky na poznávání kulturně-historického prostředí daných zemí,

· studijní pobyty zaměřené na rozvoj jazykových dovedností žáků a poznávání multikulturního prostředí daných zemí, podpora grantovými prostředky – Španělsko, Rakousko,

· vícedenní poznávací zájezdy do cizojazyčných regionů, důraz kladen na poznávání kulturně-historického prostředí zemí – Francie, Španělsko, Německo.

Cílové skupiny: programy jsou většinou nabízeny všem věkovým kategoriím, záleží na zájmu žáků.

 

Za Sekci CJ: PhDr. Jitka Cihelková, březen 2023