Časový harmonogram malých maturit pro žáky 4.F a 4.G  naleznete v přiloženém souboru. Žáci se dostaví ve stanovený čas před jídelnu, kde si je vždy vyzvedne zadavatel. Běžná výuka kvart ve dnech konání malých maturit (27. – 30. 5.) neprobíhá, na obědy však žáci mohou přijít, pokud si je sami  neodhlásí.

Harmonogram malých maturit 2024