V květnu proběhl výměnný pobyt našich žáků v Kolíně nad Rýnem, jehož hlavním cílem bylo posílení jazykových dovedností v angličtině i němčině. Program zahrnoval také návštěvy kulturních a historických památek, jako je slavná kolínská katedrála, či prohlídku moderní architektury v centru města. Během týdne se žáci zapojili do konverzačních i tvůrčích projektů, zúčastnili se skupinových sportovních aktivit a poznali život v rodinách svých výměnných partnerů.
Děkujeme všem žákům a rodičům, bez nichž by tento projekt nebyl možný; náš velký dík patří rovněž studentům a kolegům z Gesamtschule Köln Holweide. A těšíme se na červnové setkání v Praze!
Za komisi cizích jazyků,
Mgr. Radim Širl & Mgr. Jana Zeizingerová