Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci uchazečů, zde najdete harmonogram  – krokovník pro přijímací zkoušky. Podrobnější informace naleznete v pozvánce, kterou vám zašleme v dubnu (více vizte harmonogram). Těšíme se na setkání v květnu 2021.