V průběhu března začne pilotáž nové formy školních projektů.

Chceme maximálně podporovat individuální zájmy a nadání našich žáků a věříme, že zařazení pilotáže i během současné formy vzdělávání přispěje k oživení výuky a zvýšení studijního elánu našich žáků. Podpoříme jejich sociální kontakty během skupinových úkolů i možnost individuálně formulovat názory k nové koncepci a podílet se na její přípravě. Věříme, že intenzivnější zapojení projektové výuky významně podpoří široké spektrum kompetencí našich žáků.

O celé akci dnes vedení školy spolu s koordinátorkou pro nadané Jitkou Puchmajerovou informovalo školní parlament. Akce začne v pondělí 29. 3. 2021.