V e-mailu, který škola odešle nejpozději do 31. 7. 2020, obdržíte informace k začátku školního roku, dále evidenční číslo, rozdělení do tříd a skupin druhého cizího jazyka.

Upozorňujeme, že je nutné hned 1. 9. 2020 přinést vysvědčení z 5./9. třídy; 100,- Kč a 500,- Kč jako vratnou zálohu (čip, šatní skříňka), částku za obědy – vizte Přihláška ke stravování, psací potřeby a zápisník.

Přihláška ke stravování

Základní informace k seznamovacímu pobytu – adaptačnímu kurzu

Vedoucí adaptačního kurzu je školní metodička prevence Mgr. Jana Vyhlídalová, na kurz pojede také včetně třídních učitelů výchovná poradkyně Mgr. Hana Vrbecká Procházková, koordinátorka pro nadané RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D, koordinátorka pro environmentální výchovu Mgr. Zuzana Klopacz.

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníkům vydá praktický lékař.

 

Třídní učitelé pro nové žáky:

1.A Mgr. Blanka Růžičková, kmenová třída 305

1.F Mgr. Růžena Holubová, kmenová třída 204

1.G Mgr. Radim Širl, kmenová třída 201

Těšíme se na nové žáky Gymlitu!

PhDr. Jaroslava Kuchařová, ředitelka školy