Naše žákyně Klára Bartošová ze 6.F postoupila do ústředního kola Dějepisné olympiády!

K tomuto nebývalému úspěchu gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Libuše Nejmanová, garantka dějepisu