Dne 14.3. 2024 se zúčastnili někteří žáci našeho gymnázia v doprovodu vyučující německého jazyka PhDr. Ingeborg D. Hagen programu v GI v Praze, v jehož rámci bylo promítání filmu v německém jazyce s názvem Balón. Film pojednává o životě v bývalé NDR a snaze dvou rodin o emigraci do tehdejší SRN. Film byl natočen podle skutečných událostí.

Akce byla přínosná nejen z hlediska výuky NJ (film i přivítání návštěvníků v němčině), ale i z hlediska pohledu na nedávnou historii obou bývalých německých států.