V pondělí 23. 10. 2023 se zúčastnily výtvarné skupiny tříd 5. F, 2. A, 6. F a 6. G v Národním muzeu workshopu Jaká byla 50. léta?

Vzdělávací program k výstavě 50. léta seznámil žáky s hlavními událostmi tohoto období prostřednictvím skupinové práce s pracovními listy, mobilní aplikace a závěrečné diskuse.

Mgr. Renata Patová, garantka předmětu výtvarná výchova