Pod záštitou Českého červeného kříže se ve čtvrtek ráno 21. 11. 2019 třída 8. G zúčastnila exkurze na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Interaktivní přednáška o funkci a složení krve mnohé přesvědčila o důležitosti dobrovolného dárcovství krve i kostní dřeně, následovala pak samotná návštěva přímo na oddělení, kde je pro dárce vytvořeno co možná nejpříjemnější prostředí a odborná péče.