Vážení žáci a rodiče,

v současné chvíli vymýšlíme různé způsoby výuky a metody sdílení studijních materiálů tak, aby to bylo co nejjednodušší a nejuchopitelnější jak pro žáky, tak pro vyučující.

Správce sítě a ICT koordinátor konkrétně pracují na zavedení těchto kroků:

1) třídní mail – budou založeny emailové schránky pro každou třídu s tím, že když na tuto adresu cokoliv pošle vyučující, ihned se email přepošle všem žákům/případně rodičům v dané třídě, odpadne tedy mezikrok pro třídní učitele (zamezí se sdílení pouze pomocí sociálních sítí, které ne všechny děti mají).

2) Moodle – během příštího týdne bude pro všechny k dispozici tutoriál, jak s Moodlem pracovat.

3) Apache OpenMeetings – připravuje se systém pro webináře, resp. videokonference – bude možné vést hodinu se žáky online, opět bude k dispozici tutoriál.

Ve hře je ještě možnost výuky přes Skype, pomocí multilicencí – online učebnic, případně přes systém sdílení souborů (de facto úschovna.cz nebo wetransfer.com).

V této chvíli samozřejmě platí, že žáci plní již zadané úkoly.

Pevné zdraví a optimismus všem!

PhDr. Jaroslava Kuchařová