Preventivní program Nultá hodina autoškoly určený pro 3. ročníky a septimy proběhl ve spolupráci s Besip 6. 3. 2024.

Realizátoři: BESIP, PČR – oddělení prevence a OŘP Praha III, HZSCR , Záchranná služba/Červený kříž

 

Program se odehrával na čtyřech stanovištích s tématy: správný výběr autoškoly, zhlédnutí reálné  autonehody na videu, dopravní hlídka policie a dopravní nehoda pod vedením hasičů a záchranné služby.

O celé akci, kterou pořádal náš tým metodička prevence a výchovné poradkyně, natočila filmový medailonek naše TV Gymlit.

 

Děkujeme všem organizátorům i nadšeným filmařům za skvělou práci!