Dne 9.4. se na našem gymnáziu konalo obvodní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6-8, kterého se zúčastnilo 107 žáků. V kategorii Z7 se na 1.-2. místě s plným počtem bodů umístila Zuzana Holcová ze 2.F. V téže kategorii jsme měli ještě dalších 5 úspěšných řešitelů.
V kategorii Z8 bylo z 29 žáků úspěšných pouze šest a mezi nimi dva naši žáci na 4. a 5. místě.
V kategorii Z6 dosáhlo na úspěšné umístění 6 našich žáků, z toho 2 dívky na pěkném 3.-7. místě.