Žáci semináře Kapitoly z chemie se v pondělí 17. 10. 2022 zúčastnili odborné exkurze do jedné z největších chemických továren v České republice – Spolany Neratovice. Dozvěděli se technologické postupy výroby kaprolaktamu a síranu amonného a také si prohlédli provozy, ve kterých jsou tyto látky produkovány. Kaprolaktam je základní surovinou pro výrobu polyamidu 6, který se dále používá v textilním nebo v plastikářském průmyslu. Polyamidová vlákna mají velmi široké použití při výrobě silonu či nylonu. Síran amonný se využívá jako hnojivo.

Mgr. Svatoslav Procházka, vyučující chemie