Dne 24. 3. 2023 byly odeslány pozvánky do datových schránek uchazečům o  osmileté a čtyřleté vzdělávání.

Dne 28. 3. 2023 byly odeslány pozvánky poštou uchazečům o osmileté vzdělávání.

Dne 29. 3. 2023 byly odeslány pozvánky poštou  uchazečům o čtyřleté vzdělávání

 

PhDr. Jaroslava Najnarová