S účinností od 25. 2. 2021 platí, že po budově školy se smí pohybovat osoby pouze s respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu), případně se zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC.

Žádáme zákonné zástupce, kteří k nám nosí osobně přihlášky, aby toto opatření MZ respektovali.