Přípravný výbor pro volby do školské rady oznamuje, že se voleb, které proběhly podle platných zásad distančně hlasováním v interním systému školy v termínu 23. 6. a 24. 6. 2021, nezúčastnil potřebný počet oprávněných voličů.

Přípravný výbor vyhlašuje k datu 30. 6. 2021 nový 2. termín voleb do školské rady.

Navržení kandidáti jsou samozřejmě nominovaní do dalšího kola voleb. Případné doplňující návrhy na kandidáty (zástupce rodičů a zletilých žáků) zasílejte prosím e-mailem do 30. 7. 2021 na adresu tobolkova@gymlit.cz.

V pondělí 2. 8. 2021 bude zveřejněn seznam kandidátů včetně jejich medailonu, tedy informací, které sami o sobě poskytnou.

Nový termín konání voleb do školské rady je 13. 9. – 17. 9. 2021. Volby proběhnou stejným způsobem jako v červnovém termínu, na základě stejných přístupů. Rodiče žáků nově nastupujících do 1. ročníku dostanou přístupové údaje k volbě nejpozději 6. 9. 2021, kdy všem znovu zašleme návod k provedení volby.

Za přípravný výbor PhDr. Dana Tobolková