Vážení rodiče, vážení strávníci, vážení zaměstnanci školy,

platby za obědy, které posíláte na účet školní jídelny, můžete v době zavření školy a jídelny:

1) posílat dále a ponechat své trvalé příkazy v běhu
2) pozastavit do té doby, dokud nebude provoz škol a stravování opět obnoven

Stav svého „konta“ můžete vidět na www.strava.cz. Vaše platby jídelna přijímá a stav konta (cca 1 x týdně) aktualizuje.
Přeplatky budeme vracet v obvyklém termínu.
Dotazy ohledně školní jídelny ráda zodpoví paní vedoucí Eva Krýdová (krydova@gymlit.cz)