Přihlašování na přípravné kurzy, které začínají 12. ledna 2022, bylo ukončeno. Zákonní zástupci přihlášených účastníků obdrží před zahájením přípravných kurzů informační email. Případné dotazy lze zaslat na email tobolkova@gymlit.cz