Zástupci Gymnázia Litoměřická nás 16.11 reprezentovali na 10. Meziškolní studentské konferenci na téma Duševní zdraví. Tým ve složení Ema Provazníková, Klára Bartošová a Karolína Veličková představil účastníkům konference náš peer program Kyberšikana.