Děkujeme Romaně Veličkové z 8.G za vynikající reprezentaci školy v recitační přehlídce Pražský kalich, která se konala dne 24.2.2023.  Textem Petry Hůlové Čechy, země zaslíbená naše žákyně oslovila porotu natolik, že je nominována do širšího okruhu pro postup.