V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlašuji volné dny na termíny 17. 4. a 18. 4. 2023.

Jedná se hlavně o organizační důvody – na tyto dva dny jsou státem naplánovány přijímací zkoušky do osmileté formy vzdělávání, vzhledem k vysokému počtu zájemců o studium na naší škole nejsme schopni adekvátně pokrýt výuku a zároveň realizovat přijímací řízení.

PhDr. Jaroslava Najnarová