V pondělí 30. ledna 2023 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie C a D , tedy pro nižší gymnázium. Soutěže se zúčastnilo 16 žáků, u kterých se předpokládá zvýšený zájem  o přírodu a biologické disciplíny.  Žáci museli prokázat znalosti v určování druhů rostlin, živočichů, hub i lišejníků, orientaci v letošním tématu „Bezlesí“ a soutěž byla doplněna o tradiční praktickou část v laboratoři. Primy a sekundy určovaly a popisovaly druhy dužnatých plodů, tercie a kvarty pracovaly s klíčními rostlinkami pšenice a hrachu.
Kategorii D vyhrála Anežka Bobková z 2.G a kategorii C Eliška Kašpárková ze 4.G.