Zde najdete Soubor doporučení pro školy ve školním roce 21/22, které vydalo MŠMT a které je pro naši školu závazné. Bližší informace se žáci dozví od svých třídních učitelů dne 1. 9. 2021, kdy také proběhne první antigenní testování. Žádáme žáky, aby na první třídnické hodině nahlásili případné změny v kontaktech u svých zákonných zástupců, či u sebe – v případě žáků zletilých. Děkujeme.