Výsledky voleb do školské rady

Ve dnech 13. 9. – 19. 9. 2021 proběhlo hlasování zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Gymnázia, Praha 9, Litoměřická 726. Volby byly organizovány on-line přes LMS ve školním systému Moodle. Každý z účastníků hlasoval anonymně a právě jednou. Z celkového počtu 618 voličů (přesněji zákonných zástupců či zletilých žáků) se voleb do školské […]

A přece se učí

Pro všechny, kteří pečují o vzdělání, ale i rodičům, dětem i mladým lidem, připravuje Česká filharmonie ve Dvořákově síni Rudolfina v sobotu 20.2.2021 od 20.15 hodin koncert s názvem A přece se učí. https://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/25668-a-prece-se-uci/ S Českou studentskou filharmonií se představí dirigenti Semjon Byčkov a Marek Ivanović. Večerem budou provázet Alice Nellis a youtuber Karel Kovář […]

Sportovní, jazykové a poznávací akce

Sportovní, jazykové a poznávací akce na Gymlitu: Přehled akcí naplánovaných dlouhodobě – stanoveny jako povinné (uvedeny v ŠVP): Adaptační kurz – 1. A, 1.F, 1.G Lyžařské výcviky – 2.F, 2.G, 6.F, 6.G, 2.A Sportovně-turistický kurz – 3.A, 7.F, 7.G Jazykové pobyty – tyto akce jsou žákům nabízeny každoročně, primárně budou místa obsazena žáky uvedenými u každé […]