Zveme všechny rodiče na online třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 15. dubna 2021 od 18:00 prostřednictvím MS Teams  (organizačně zajišťují třídní učitelé jednotlivých tříd).