Testování našich žáků, kteří si pro letošní přijímací řízení podali přihlášku na jinou střední školu, se uskuteční ve čtvrtek 29. 4. 2021 v 9:00 v recepci školy. Zájem o testování musí žáci potvrdit svému třídnímu učiteli nejpozději během pondělí 19. 4. 2021.