Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

zveme Vás na třídní schůzky konané ve středu 20. 4. 2022 od 18 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Schůze členů Rady rodičů proběhne o hodinu dříve, tj. od 17 hodin v učebně VT2.

PhDr. Jaroslava Najnarová, ředitelka školy
JUDr. Barbara Červenková, předsedkyně RR