Vybraní žáci z 6.G, 7.G a 2.A se v jednacím sále MČ Praha 9 zúčastnili „Simulace Evropského parlamentu“.

Program této soutěžní akce byl pestrý. Zahrnoval přednášku o „Evropském parlamentu a dalších orgánech EU“ (Mgr. Jiří Klindera). Následně si přítomní vyzkoušeli práci v Zahraničním výboru (AFET), ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a projednávali návrhy v politických skupinách zastoupených v Evropském parlamentu.

V pátek dopoledne proběhla debata s europoslanci Luďkem Niedermayerem a Mikulášem Peksou – hovořili o své práci a výzvách aktuální evropské politiky. Odpoledne měli žáci příležitost vystoupit na simulovaném plenárním zasedání se svými projevy.

V závěru organizátoři vyhlásili osm nejúspěšnějších účastníků, kteří získali za odměnu knihy a zájezdy do Evropského parlamentu. Za GYMLIT blahopřejeme Alžbětě OLŠOVSKÉ (6.G) a Davidovi ŠERCLOVI (7.G), kteří se díky svým znalostem a skvělým argumentačním schopnostem probojovali až na stupně vítězů. Oba se v květnu 2022 vypraví na exkurzi do sídla Evropského parlamentu v BRUSELU!

Mgr. Ilona Skolilová