Úřední den sekretariátu školy je v době od 3. 7. 2023 do 25. 8. 2023 stanoven vždy na středu, a to od 9 do 12 hodin.

Doporučuji si schůzku předem telefonicky domluvit.

PhDr. Jaroslava Najnarová