Úřední den je v době od 1. 7. 2022 do 26. 8. 2022 stanoven vždy na středu, a to od 9 do 12 hodin.

Doporučuji si schůzku předem telefonicky domluvit.

PhDr. Jaroslava Najnarová