V den třídních schůzek proběhnou volby do školské rady našeho gymnázia, ve kterých budou volit své dva zástupce rodiče a zletilí žáci.

Medailony s informacemi o navržených kandidátech byly zaslány rodičům a zletilým žákům prostřednictvím aplikace Komens.