Č. j.: Nj1593/2021

Oznámení ředitelky školy – vyhlášení volného dne

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlašuji volný den na termín 27. září 2021.

PhDr. Jaroslava Najnarová, ředitelka školy