Žáci vyšších ročníků gymnázia si připomněli události 17. 11. 1939 a 1989 návštěvou kina Ponrepo a projekcí filmu Jana Špáty „Největší přání“, další ve škole stejným dokumentem a besedou s pamětníkem. Většina se pak zapojila do přípravy výzdoby školy a realizace pamětnických interview. Přestože se po třech desetiletích svobody potýká naše společnost s odlišnými problémy, věříme, že zprostředkování kontaktu minulosti s přítomností, co nejširšího mezigeneračního dialogu i uvědomění si možné proměnlivosti „pomníkových“ výročí se nám zdařilo.