Trojice žákyň sexty F, která nás na podzim úspěšně reprezentovala na Radě mladších, kde představila obsah peer programu Kyberšikana, vytvořila v rámci svého letošního školního projektu workshop pro seniory s názvem Online podvodníci. Ve středu 27. 3. 2024 měly Karolína, Ema a Klára možnost opět veřejně vystoupit – tentokrát v  Ústřední knihovně na Mariánském náměstí. Přítomní senioři byli děvčaty edukováni v oblasti podvodů a nekalých praktik nejen v prostředí internetu. Děvčata přišli podpořit i jejich externí konzultanti-odborník na kyberbezpečnost a manažer ČSOB  Bc. Petr Vosála a  projektový manažer CZ.NIC Ing. Libor Manda. Leták s praktickým devaterem, který si návštěvníci workshopu odnášeli domů, vytvořily žákyně za pomoci českého Safer Internet Centra. Bylo velmi potěšující sledovat, s jakou chutí si vystoupení před publikem děvčata užila. O jejich profesionalitě svědčí to, že jim bylo nabídnuto uspořádat další program na pobočce MK Opatov.
Mgr.Jana Vyhlídalová, metodička prevence