V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlašuji volné dny – studijní volno na termín 16. a 17. 4. 2024.
Jedná se hlavně o technické důvody (vzhledem k počtu uchazečů není škola schopna zajistit adekvátní prezenční výuku).

 

Obědy budou žákům automaticky odhlášeny.

Tato informace byla poslána žákům i zákonným zástupcům také prostřednictvím aplikace Komens 22. 3. 2024.

PhDr. Jaroslava Najnarová, ředitelka školy