Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k současné situaci chci všechny ujistit, že škola podnikla veškerá nezbytná hygienická opatření v souladu s manuálem MŠMT. Na určených místech společných prostor a v každé třídě bude k dispozici dezinfekce a úklid bude prováděn se zvýšenými hygienickými standardy. S pravidly k ochraně zdraví budou žáci seznámeni první den nástupu do školy. Stále platí, že nejdůležitější je v současné chvíli ohleduplnost a prevence předcházení onemocnění. V této souvislosti stanovuji, že ve společných prostorách školy bude povinné nošení roušek až do odvolání.

         Zároveň upozorňuji na nutnost dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkém okolí školy, probíhají zde stavební úpravy v souvislosti s rekonstrukcí oplocení areálu a pracích na environmentálním a relaxačním centru.

Těšíme se na stávající i nové žáky Gymlitu. 1. 9. 2020 na shledanou!

PhDr. Jaroslava Kuchařová, ředitelka školy