Ve dnech 25. – 26. září 2022 proběhla zahraniční stáž učitelů na Gymnáziu v Kežmaroku, které se zúčastnily vyučující RNDr. Jana Dvořáková a Mgr. Libuše Nejmanová. I tato stáž byla realizována v rámci projektu zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol, který nabízí možnost porovnání způsobů, forem a metod práce ve vzdělávacím procesu domovské a hostitelské země a následné využití poznatků ve výuce.

Zahraniční stáže pedagogů Gymnázia Litoměřická realizujeme v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047 (iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství).
Navazujeme tak na aktivity ze školního roku 2020/2021, kdy jsme zahraniční stáže pedagogů uskutečnili v projektu Výzva 54.
Věříme, že zajímavé zkušenosti ze zahraničních škol budou naši vyučující čerpat i v dalších letech v rámci spolupráce našeho gymnázia s partnerskými školami.

Informace o týdenním působení si můžete přečíst například zde:

Prišli, videli, pochválili …