Dne 30. 3. 2022 se konalo online krajské kolo (Praha) zeměpisné olympiády. Z našeho gymnázia do tohoto kola postoupili tito čtyři žáci:

Adéla Vobořilová (1.F), Adam Boleslav (2.F), Pavel Sova (3.G) a Michal Burian (4.F). Všem účastníkům moc gratulujeme.

Mgr. Josef Kosina, garant zeměpisu