Na našem gymnáziu se staráme nejen o vzdělávání našich žáků, ale dbáme i o to, aby se tu cítili dobře, aby studovali v prostředí, ke kterému mají důvěru. Na to vše dohlížejí členové našeho školního poradenského týmu – od školní metodičky prevence přes školního psychoterapeuta, výchovné poradkyně po koordinátorku pro nadané.

 

Zde zveřejňuji krásnou zpětnou vazbu:

Peer-to-peer program na téma kyberšikana, který probíhá na Gymnáziu Litoměřická, má již svou tradici, z čehož máme obrovskou radost.

V roce 2022 jej začala organizovat Vaše studentka, a zároveň členka našeho mládežnického panelu, Denisa Binderová (https://blog.nic.cz/2022/08/09/rozhovor-s-denisou-binderovou-sic-peer-to-peer-program-aneb-student-uci-studenty/).

Když jsem se na její program byla podívat, byla jsem velmi potěšena, jak studenti nižšího gymnázia reagují a přirozeně se zapojují do zajímavých aktivit, které jim Denisa připravila.

I díky podpoře paní profesorky Jany Vyhlídalové /školní metodička prevence/ tento program pokračuje dále, přestože Denisa letos v květnu odmaturovala. Převzaly jej studentky kvinty a v rámci školního projektu jej rozvíjejí dále.

Velmi bychom si přáli, aby podobné studentské aktivity probíhaly i na jiných školách v České republice, protože vzdělávání formou peer-to-peer má bezesporu své velké výhody –

přenos informací a zkušeností probíhá totiž na horizontální sociální úrovni (kamarád, spolužák, vrstevník).

Ing. Michala Radotínská

Safer Internet Centrum Česká republika