rozvrh hodin

harmonogram

suplovani

Výsledky voleb do Školské rady

Volby do Školské rady proběhly 15. 11. 2017. Za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky byly zvoleny JUDr. Barbara Červenková a paní Petra Procházková. Za pedagogický sbor byly zvoleny RNDr. Jana Dvořáková a Mgr. Libuše Nejmanová. Podrobné výsledky hlasování viz níže.

Zástupci za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky

  • Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 376
  • Neplatné hlasovací lístky z celkového počtu odevzdaných: 2
Jméno kandidáta Počet obdržených hlasů
JUDr. Barbara Červenková 298
paní Petra Procházková 134
Ing. Simona Randová 90
paní Anna Rybová 109
paní Ivana Štenclová 82

 

Zástupci pedagogického sboru

  • Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 52
  • Neplatné hlasovací lístky z celkového počtu odevzdaných: 1
Jméno kandidáta Počet obdržených hlasů
RNDr. Jana Dvořáková 32
PhDr. Jitka Fialová 8
Mgr. Zuzana Klopacz 3
Mgr. Olga Kučerová 27
Mgr. Libuše Nejmanová 31

 

V Praze dne 16. 11. 2017                                                           Za volební a sčítací komisi Mgr. Olga Kučerová

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.