Ve dnech 13. 9. – 19. 9. 2021 proběhlo hlasování zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Gymnázia, Praha 9, Litoměřická 726. Volby byly organizovány on-line přes LMS ve školním systému Moodle. Každý z účastníků hlasoval anonymně a právě jednou.

Z celkového počtu 618 voličů (přesněji zákonných zástupců či zletilých žáků) se voleb do školské rady zúčastnilo 320 právoplatných voličů, tedy nadpoloviční většina (51,78%)hlasování je platné.

Jako 1. kandidát dostala nejvíce hlasů JUDr. Barbara Červenková (celkový počet 259 hlasů, tj. 80,94%), jako 2. kandidát dostala nejvíce hlasů Ing. Michaela Kosová (229 hlasů, tj. 71,56%).

Školská rada se tedy sejde na své první říjnové schůzi v úplné sestavě.

Děkujeme zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům za spolupráci.

PhDr. Dana Tobolková, zástupkyně ředitelky gymnázia pověřená organizací voleb do ŠR