Aktivity Gymnázia Litoměřická v době uzavření škol

Za několik dní uplynou 2 měsíce od uzavření škol pro prezenční výuku. Rádi bychom Vás stručně informovali o činnosti naší školy v této mimořádně náročné době.

V souvislosti s odchodem ze školy a zahájením dálkové výuky se rozhodlo vedení gymnázia urychlit přechod do souboru cloudových služeb  Office 365. Díky mimořádnému pracovnímu nasazení našich kolegů  – IT specialistů se to plně podařilo během 2 týdnů.

Všichni žáci našeho gymnázia tím také dostali možnost využívat připojené aplikace. Byly nově zřízeny hromadné adresy tříd pro zrychlení komunikace a vyučující začali učit prostřednictvím aplikace MS Teams, která umožňuje plnohodnotnou interaktivní dálkovou výuku. V současné době probíhá prostřednictvím  MS Teams výuka zcela pravidelně podle rozvrhu, uveřejněného na webu školy.

Navíc byl inovován a je ve velké míře využíván také školní systém Moodle. Řada vyučujících využívá rovněž možnosti učit žáky prostřednictvím Skype a WhatsApp a někteří šli cestou natáčení výukových lekcí a jejich zveřejňování na serveru  YouTube. Protože gymnázium disponuje zařízením pro tabletovou výuku, nabídli jsme školní iPady našim žákům k zapůjčení domů po dobu trvání distanční výuky. Díky těmto výukovým postupům jsme byli oceněni Odborem školství Magistrátu hlavního města Prahy a jsme uvedeni na seznamu škol, které poskytují příklad dobré praxe.

Abychom podpořili rodiče našich žáků v náročné situaci, zorganizovali jsme pro ně dvakrát ve středečním podvečeru  webinář. Pod názvem „Dítě v papiňáku“ proběhla beseda s psychologem na téma  Jak zvládnou soužití s dítětem v pubertě v době dálkové výuky a koronavirové krize? Velmi nás potěšil zájem rodičů, zajímavé podání tématu, vstřícná atmosféra webináře i následné ohlasy účastníků. Určitě v akcích „setkání s odborníkem“ pro žáky a rodiče budeme pokračovat!

Vyučující gymnázia se díky MS Teams scházejí každý týden na pracovních poradách, vzniká nová podoba školních vzdělávacích programů, pokračuje práce na školních projektech. V dálkové formě jsme dokončili přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce pro uchazeče o studium na našem gymnáziu, pokračují konzultace pro naše maturanty.

Dálkovou formou plníme i aktivity školního primárního programu, probíhá kroužek doučování pro zájemce, předmětové i školní soutěže. V on-line podobě pracuje také náš školní Ekotým, který Vás zve v sobotu 9. května 2020 na Férovou snídani na Gymlitu!