Pozvánka na maturitní ples

Rádi bychom všechny zájemce pozvali na maturitní ples školy, který se koná v sobotu 15. 2. 2020 od 19:00 ve velkém sále Lucerny. Lístky  k  sezení jsou k dispozici u prof. Hemerové (kabinet č. 209, 286 028 321) a lístky ke stání každý den o velké přestávce před bufetem u maturantů.

Matematická soutěž Náboj Junior

Dne 22. listopadu 2019 se naše dvě družstva zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Náboj Junior. Družstvo ve složení Jakub Feix, Filip Kocourek, Otakar Plechatý a Jan Sehnal se umístilo na vynikajícím 15. místě v ČR z 316 družstev (43. místo z 905 mezinárodních týmů). Nezklamalo ani druhé družstvo (Zuzana Holcová, Eliška Hykešová, Veronika Šotolová a Oliver […]

Návštěva transfúzní stanice pod záštitou Českého červeného kříže

Pod záštitou Českého červeného kříže se ve čtvrtek ráno 21. 11. 2019 třída 8. G zúčastnila exkurze na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Interaktivní přednáška o funkci a složení krve mnohé přesvědčila o důležitosti dobrovolného dárcovství krve i kostní dřeně, následovala pak samotná návštěva přímo na oddělení, kde je pro dárce vytvořeno co možná […]

Návštěvy knihovny

V rámci výuky i během projektových dní žáci prim a sekund v říjnu a listopadu navštívili edukační programy Městské knihovny Praha.  V každé pobočce byla připravena odborně vedená beseda, na kterou navázala komentovaná prohlídka. Následně se žáci samostatně porozhlédli a zapůjčili si knihu dle svého výběru. Kdo neměl průkazku, odnesl si domů alespoň přihlášku do […]

Španělská kultura křížem krážem

Ve čtvrtek 7. 11. navštívili studenti španělštiny ze třídy 7. G a 3. A interaktivní program Španělská kultura křížem krážem, ve kterém měli možnost shlédnout taneční vystoupení flamenka, vyzkoušet si hru s kastanětami, práci s vějířem a šátkem, ověřit si své znalosti z oblasti literární a zeměpisné nebo o významných osobnostech Španělska. Atraktivní program byl zakončen ochutnávkou tapas.

Přespolní běh

Žáci a žákyně naší školy se pod vedením prof. J. Knypla zúčastnili soutěže v přespolním běhu. Dívky a chlapci z vyššího gymnázia úspěšně závodili v základním kole, žáci nižšího gymnázia v kategorii starší žáci postoupili z okresního kola a reprezentovali školu v krajském kole a žákyně nižšího gymnázia v kategorii starší žákyně rovněž postoupily z […]