Počínaje pondělím 17. 1. 2022 se dle požadavků MŠMT testují žáci i zaměstnanci školy pouze 1x týdně, a to v pondělí – v případě pondělní absence pak hned ráno při vstupu do školy – tedy NA RECEPCI  v den, kdy přijde tato osoba do školy (seznamy dosud netestovaných osob budou u sebe mít paní recepční).

Vzhledem k tomu, že bychom takto časově pokrátili všechny první pondělní vyučovací hodiny, stanovuji, že se žáci dostaví vždy 30 minut před začátkem vyučování, tj. začíná-li v pondělí jejich výuka 1. VH, do školy přijdou v 7.30, pokud mají výuku až od 2.VH, do školy se dostaví v 8.25 atd. Rozpis, ve které vyučovací místnosti se koná hromadné testování té které třídy, bude zveřejněn na suplovací nástěnce, nebo Vás o tomto informujeme v Komensech či na recepci školy (poměrně často řešíme aktuální karanténu i o víkendu, proto nemohu zaručit rozpis již v pátek před každým pondělním testováním).

Děkuji za součinnost a důsledné dodržení času testování.

PhDr. Jaroslava Najnarová