1) V dubnu proběhla mezinárodní matematická soutěž Purple Comet! Math Meet, které se jako každoročně zúčastnilo i naše gymnázium. Ze čtyř týmů vyššího gymnázia nejlépe uspěl tým 7.G ve složení T. Filipská, K. Soukupová, M. Šídová, V. Dohnalová a T. Kříž, který skončil celkově na 214. místě z 887 týmů z celého světa (12. z 25 v ČR). Ze tří týmů nižšího gymnázia si nejlépe vedl tým 4. F ve složení Z. Holcová, J. Bičáková, J. Feix, F. Kocourek, M. Mečíř a N. H. Nguyen, který obsadil 148. místo z 511 týmů (8. z 24 v ČR). I ostatní týmy byly v první třetině celkového pořadí. Děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci školy.
2) Letos poprvé se naši studenti tercie G a obou kvart zúčastnili ENGLISH MATHS COMPETITION a hned jsme měli úspěšné řešitele ze 4. F – Jakuba Feixe na 3. místě a Zuzanu Holcovou na 6. místě. Oběma gratulujeme!
RNDr. Jana Dvořáková, garantka M a předsedkyně sekce