Na základě dotazníkového šetření Klima školy, po poradě se zástupci Rady rodičů, stejně tak jako po projednání na provozní poradě a ve školním parlamentu jsme se rozhodli obohatit obědová menu o zeleninové nebo ovocné přílohy každý den.

Tato skutečnost se samozřejmě odrazí i na ceně oběda.

Od 1. 11. 2021 se částka za oběd zvýší o 2,- Kč, což činí zhruba 40,- Kč měsíčně.

Prosíme všechny strávníky, aby si od listopadu 2021 zvýšili částku v trvalém příkazu, a to takto:

mladší žáci (11 – 14 let): 730,- Kč

starší žáci: 800,- Kč

Číslo účtu školní jídelny je stejné: 1838091/5500

Variabilní symbol strávník taktéž nemění.