Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

třídní schůzky se konají ve středu 10. 11. 2021 od 18 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Na programu bude čtvrtletní klasifikace, informace k chodu školy, informace o zrealizovaném dotazníkovém šetření Klima školy. Zároveň také dostanete přístupové údaje do Bakalářů tak, abychom odlišili žákovský a rodičovský přístup.

Děkujeme všem rodičům, kteří již zaplatili rodičovský příspěvek – více informací naleznete na našich webových stránkách https://www.gymlit.cz/rada-rodicu-vseobecne-informace/

V případě nepříznivé epidemické situace je možné, že schůzky proběhnou online. O tomto budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

PhDr. Jaroslava Najnarová, ředitelka školy

JUDr. Barbara Červenková, předsedkyně RR