Dne 27. 3. 2022 byly odeslány pozvánky uchazečům o osmileté vzdělávání.

Dne 23. 3. 2022 byly odeslány pozvánky uchazečům o čtyřleté vzdělávání. 

 

PhDr. Jaroslava Najnarová